Region podkarpacki

WYKAZ SZKÓŁ – REGION PODKARPACKI

LEGENDA (L): P – szkoły publiczne S – szkoły samorządowe NU – niepubliczne z uprawnieniami  N – niepubliczne bez uprawnień
 
L Typ szkoły Ulica
Miejscowość
kier.
tel. / fax.
email
www
Dyrektor
S Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Plac im. Ks. Adolfa Kowala 3
36-030 BŁAŻOWA
(17)
tel./fax. 229 70 63
smblazowa@gmail.com
www.szkolamuzyczna.blazowa.net
Michał
Wesołowski
NU Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia T. Kościuszki 8
39-200 DĘBICA
(14)
tel./fax. 670 20 80
sm2.debica@gmail.com Stanisław
Świerk
P Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia T. Kościuszki 8
39-200 DĘBICA
(14)
tel./fax. 670 20 80
szkola_muzyczna@o2.pl Stanisław
Świerk
 S Szkoła Muzyczna I stopnia 36-204 DYDNIA 221 (13)
fax. 430 35 30
tel. 604 755 981
smdydnia@poczta.onet.pl
www.smdydnia.pl
Elżbieta
Przystasz
S Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Szkolna 11
36-065 DYNÓW
(16)
6521251 w. 27  
szkolamuzyczna@dynow.pl
szkolamuzyczna.dynow.pl
Jerzy
Kołodziej
S Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia Rynek 14
36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
(17)
tel./fax. 851 67 07
szkolam@glogow-mlp.pl
www.szkolamuzyczna.com
Andrzej
Suszek
P Zespół Szkół Plastycznych
(OSSP i LP) + internat
Jezuicka 1
37-500 JAROSŁAW
(16)
tel./fax. 621 24 18
zsp@jaroslaw.edu.pl
www.plastyk.jaroslaw.art.pl
Jacek
Tracz
P Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. F. Chopina
Czesławy Puzon ps. „Baśka”
37-500 JAROSŁAW
(16)
tel. 621 63 69 w.21
fax. 621 63 69 w.26
psm@jaroslaw.pl
www.psm.jaroslaw.pl
Elżbieta
Dąbrowska
NU Szkoła Muzyczna II stopnia
Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu
Czesławy Puzon ps. „Baśka
37-500 JAROSŁAW
(16)
tel. 621 63 69 w.23
fax. 621 63 69 w.26
sredniasm@jaroslaw.pl
www.psm.jaroslaw.pl
Grażyna
Sereda
P Powiatowe Ognisko Baletowe Franciszkańska 2
37-500 JAROSŁAW
(16)
tel./fax. 621 44 19
ogniskobaletowe@op.pl Maria
Kus
P Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. W. Lutosławskiego
H. Kołłątaja 12
38-200 JASŁO
(13)
tel./fax. 446 44 96
sekretariat@psmjaslo.pl
www.psmjaslo.pl
Jan
Rysz
NU Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia H. Kołłątaja 12
38-200 JASŁO
(13)
tel./fax. 446 53 78
sekretariat@prsm.edu.pl
www.prsm.edu.pl
Mirosława
Lisowska
S Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia 37-430 JEŻOWE 580a tel. 507 110 490 www.gmina-jezowe.pl
zakładka „szkoła muzyczna”
Maciej
Witek
S Szkoła Muzyczna I stopnia 36-053 KAMIEŃ 376 (17)
tel./fax. 583 15 42
smkamien@poczta.fm Łukasz
Choiński
P Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia J. Bytnara 3
36-100 KOLBUSZOWA
(17)
tel./fax. 227 28 56
psm_kolb1@wp.pl Aleksandra
Niezgoda
P Liceum Plastyczne Lewakowskiego 47
38-400 KROSNO
(13)
tel./fax. 432 31 72
plsp_krosno@poczta.onet.pl
www.lpkrosno.pl
Zbigniew
Gleń
P Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia
Animatorów Kultury i Bibliotekarzy
Mirandoli Pika 8
38-400 KROSNO
(13)
432 05 44
ppskakib@poczta.onet.pl
www.studiumkrosno.pl
Łukasz
Szmyd
NU Społeczna Szkoła Muzyczna I i II stopnia I. J. Paderewskiego 7
38-400 KROSNO
605449883 ssm.krosno@interia.pl
www.szkola-muzyczna.skibiccy.pl
Dorota
Skibicka
NU Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia PRO MUSICA św. Wojciecha 8
38-400 KROSNO
(13)
432 14 85
promusicakrosno@poczta.onet.pl
www.promusicakrosno.pl
Anna
Münzberger
NU Szkoła Muzyczna II stopnia PRO MUSICA św. Wojciecha 8
38-400 KROSNO
(13)
432 14 85
promusicakrosno@poczta.onet.pl
www.promusicakrosno.pl
Dorota
Műnzberger-Gąbka
P Zespół Szkół Muzycznych
(OSM I i II stopnia, PSM I stopnia)
I. J. Paderewskiego 7
38-400 KROSNO
(13)
tel./fax. 432 00 72
sekretariatkromuz@poczta.onet.pl
www.kromuz.internetdsl.pl
Agata
Sawicka
P Liceum Plastyczne w Zespole Szkół
Technicznych i Artystycznych
Al. Jana Pawła II 18a
38-600 LESKO
(13)
tel./fax. 469 66 73
zst.lesko@op.pl
www.zstia.lesko.pl
Maciej
Błażowski
NU Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia Kościuszki 7
38-600 LESKO
tel. 696 026784 szkolamuzyczna.lesko@gmail.com
www.szkolamuzyczna-lesko.pl
Malwina
Zych-Oklejewicz
P Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia A. Mickiewicza 31
37-300 LEŻAJSK
(17)
tel./fax. 242 02 22
psmlezajsk@poczta.onet.pl
www.psmlezajsk.republika.pl
Stanisław
Jaworski
NU Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia A. Mickiewicza 31
37-300 LEŻAJSK
tel. 604 888 796 szkola@muzyczna.com.pl
www.muzyczna.com.pl
Grzegorz
Wójcikiewicz
N Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II stopnia A. Mickiewicza 31
37-300 LEŻAJSK
tel. 604 888 796 szkola@muzyczna.com.pl
www.muzyczna.com.pl
Grzegorz
Wójcikiewicz
P Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. K. Komedy
Rynek 24
37-600 LUBACZÓW
(16)
tel./fax. 632 18 55
psmlubaczow@psmlubaczow.pl
www.psmlubaczow.pl
Andrzej
Antonik
P Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. T. Leszetyckiego
3 Maja 19
37-100 ŁAŃCUT
(17)
tel. 225 31 92
fax. 225 02 72
psm@poczta.pl
www.psmlancut.pl
Jan
Szydło
NU Szkoła Muzyczna I stopnia
Łańcuckiego Towarzystwa Muzycznego
3 Maja 19
37-100 ŁAŃCUT
(17)
tel. 225 31 92
fax. 225 02 72
psm@poczta.pl Barbara
Kotwica
NU Szkoła Muzyczna II stopnia
Łańcuckiego Towarzystwa Muzycznego
3 Maja 19
37-100 ŁAŃCUT
(17)
tel. 225 31 92
fax. 225 02 72
psm@poczta.pl Jan
Szydło
P Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. M. Karłowicza
T. Kościuszki 10
39-300 MIELEC
(17)
tel./fax. 586 29 76
sekretariat@psm.mielec.pl
www.psm.mielec.pl
Ryszard
Kusek
N Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Szkolna 12
37-560 PRUCHNIK
tel. 604 888 796 szkola@muzyczna.com.pl
www.muzyczna.com.pl
Grzegorz
Wójcikiewicz
P Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. A. Malawskiego (OSM I i II st., PSM I i II st.)
J. Słowackiego 91
37-700 PRZEMYŚL
(16)
678 37 66
678 37 67
zpsmiam@poczta.onet.pl
www.muzyk.edu.pl
Antoni
Guran
P Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Krakowska 20
37-200 PRZEWORSK
(16)
tel./fax. 648 71 86
psmprzeworsk@poczta.onet.pl
www.przeworsk.muzyczna.com.pl
Ryszard
Konieczny
N Niepubliczna Szkoła Muzyczna I i II stopnia Krakowska 20
37-200 PRZEWORSK
(16)
tel./fax. 648 71 86
przeworsk.muzyczna.com.pl Magdalena
Siwa-Kujawa
P Szkoła Muzyczna I stopnia Armii Krajowej 7
39-100 ROPCZYCE
(17)
tel./fax. 222 71 32
smuzyczna@ropczyce.info
www.smropczyce.pl
Janusz
Wojnarowski
P Zespół Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego
(OSSP, LP + internat)
S. Staszica 16 A
35-051 RZESZÓW
(17)
tel. 748 29 70
fax. 748 29 80
sekretariat@zsp.resman.pl
www.plastyk.rzeszow.resman.pl
Zenobiusz
Kajda
P Zespół Szkół Muzycznych nr 1
(OSM I i II st., PSM II st. im. K. Szymanowskiego)
F. Chopina 32
35-055 RZESZÓW
(17)
tel. 748 22 00
fax. 748 22 07
sekretariat@zsm1.resman.pl
www.szkolamuzyczna.rzeszow.pl
Jolanta
Niżańska
P Zespół Szkół Muzycznych nr 2
im. Wojciecha Kilara
(OSM I st. , PSM I st., SM II st.)
J. III Sobieskiego 15
35-002 RZESZÓW
(17)
tel. 748 29 90
fax. 748 29 96
sekretariat@zsm2.resman.pl
www.zsm2.rzeszow.pl
Maria
Jędreas
Romankiewicz
NU Społeczna Szkoła Muzyczna I i II stopnia J. III Sobieskiego 17
35-002 RZESZÓW
(17)
tel. 852 59 39
ssm.rzeszow@gmail.com
www.ssm.rzeszow.pl
Marek
Brzeziński
N Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych Kujawska 28
35-323 RZESZÓW
tel. 604 888 796 szkola@muzyczna.com.pl
www.muzyczna.com.pl
Grzegorz
Wójcikiewicz
S Szkoła Muzyczna I stopnia
w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie
ul. Szkolna 2
38-480 RYMANÓW
(13)
tel./fax. 435 50 20
www.lorymanow.pl
zakładka: Szkoła Muzyczna
Elżbieta Nadziakiewicz
ds. muz.
Dariusz Krzok
N Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia Parkowa 1
27-600 SANDOMIERZ
(15)
832 11 99
Marek
Jazgier
P Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Wandy Kossakowej
Podgórze 25
38-500 SANOK
(13)
tel./fax. 464 53 15
muzyksanok@onet.pl
www.psmsanok.pl
Andrzej
Smolik
NU Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia Podgórze 25
38-500 SANOK
(13)
46 453 15
46 43 050
Tomasz
Tarnawczyk
N Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Kościuszki 4
37-530 SIENIAWA
tel. 604 888 796 szkola@muzyczna.com.pl
www.muzyczna.com.pl
Grzegorz
Wójcikiewicz
NU Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Lubelska 41
36-050 SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
tel. 604 888 796 szkola@muzyczna.com.pl
www.muzyczna.com.pl
Grzegorz
Wójcikiewicz
P Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. I. J. Paderewskiego
G. Narutowicza 11
37-450 STALOWA WOLA
(15)
tel. /fax. 842 11 31
psm@stalowawola.pl
www.psmstalowawola.pl
Magdalena
Pamuła
N Społeczna Szkoła Muzyczna I  stopnia G. Narutowicza 11
37-450 STALOWA WOLA
(15)
tel. /fax. 842 11 31
Błażej
Rosołowski
NU Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia Stara Wieś 790
36-200 BRZOZÓW
(13)
tel. 695 206 726
fax. 434 25 25
Barbara
Mazur
P Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Z. Mycielskiego
Mostowa 2
38-100 STRZYŻÓW
(17)
tel. 276 20 91
fax. 276 00 28
pszm@poczta.wp.pl
www.psm-strzyzow.pl
Grzegorz
Oliwa
P Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Kard. Wyszyńskiego 1
39-400 TARNOBRZEG
(15)
tel./fax. 822 35 61
psm.tg@wp.pl
www.psmtbg.pl
Zofia
Migdalska
N Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia Kard. Wyszyńskiego 1
39-400 TARNOBRZEG
(15)
822 35 54
Krzysztof
Zwierzyński
NU Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Józefa Barlika
Trzciana 193A
36-071 TRZCIANA
(17)
85 14 131
nsm.barlik@op.pl
www.nsm-trzciana.pl
Izabela
Ziemińska
NU Prywatna Szkoła Muzyczna I st. w Nowej Wsi Nowa Wieś 200
36-001 TRZEBOWNISKO
tel. 695 206 726 Barbara
Mazur