KOMUNIKATY WIZYTATORÓW

Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku informuję, że Uchwałą Senatu UMFC Nr 106/205/2015 z dnia 28 września 2015 roku tworzy się Podyplomowe Studia Pedagogiki Rytmiki z...

Proszę szkoły, organizujące przesłuchania regionalne CEA, o przesłanie mi w trybie pilnym droga e-mailową informacji, które szkoły z regionu zgłosiły uczniów (proszę podać liczbę...

Do dnia 27 listopada 2015 r. oczekuję propozycji dotyczących tematów z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 r.9od stycznia do grudnia) organizowanych przez CEA...

SZKOŁY PLASTYCZNE

Nauczyciele krośnieńskiego "plastyka" uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez CENSA, dotyczącym coaching-u - czym jest coaching oraz jak korzystać z nowoczesnych narzędzi i technik coachingowych...

SUKCESY UCZNIÓW

Z radością informujemy, że Izabela Dobrowolska - uczennica PSM I st. im. F.Chopina w Jarosławiu w klasie fletu poprzecznego Pani mgr Jolanty Antonik otrzymała...